บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกอุปกรณ์ประตูไม้ กระจก อลูมิเนียม และอุปกรณ์ดิจิตอล ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ JARTON โดย คุณธีธัช จึงกานต์กุล กรรมการผู้จัดการ และทีมงาน ร่วมสนับสนุน “อุปกรณ์ประตู” ให้กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลค่า 200,000 บาท โดยมี รศ.ดร. ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดี เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆนี้