บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ JARTON โดยคุณธีธัช จึงกานต์กุล กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร นำทีมพนักงานจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี ณ หาดชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556