นายธีธัช จึงกานต์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและนำเข้า อุปกรณ์ประตูภายใต้แบรนด์ JARTON - Schlage - Stanley ให้การต้อนรับ Mr.Wayne Pannell, Vice President, South Asia Area และทีมงาน Allegion Group จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการประชุมแผนธุรกิจประจำปี ณ อาคารจึงกานต์กุล