บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด ทูลเกล้าฯถวายอุปกรณ์ลูกบิดประตู เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย มูลค่าราคาสินค้ารวม ๕๐,๐๐๐ บาท