_Supports-04_0

CCTV (โทรทัศน์วงจรปิด) เป็นระบบปิดที่ประกอบไปด้วยกล้องวิดีโอ, อุปกรณ์แสดงผล (จอภาพ) และเครือข่ายข้อมูลแบบมีสายหรือไร้สาย ที่ช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนภาพจากกล้องวิดีโอไปยังจอภาพได้
นอกเหนือจากกล้องและจอภาพ มักรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์, ที่เก็บข้อมูล, คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่อนุญาตให้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลวิดีโอ นอกจากนี้ยังสามารถรวมระบบกล้องวงจรปิดเข้ากับระบบรักษาความปลอดภัยและระบบข้อมูลอื่นๆได้อีกด้วย

สำหรับการใช้งานกล้องวงจรปิดสำหรับทุกสภาพแวดล้อม ทาง JARTON เลือกใช้วัสดุสำหรับกล้องวงจรปิดที่ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยได้รับมาตรฐาน IP67 กันน้ำกันฝุ่นทุกรูปแบบ

กล้องวงจรปิด JARTON เป็นแบรนด์ของคนไทย ที่ได้นำชิปเซ็ตที่ดีที่สุดในแต่ละส่วนจากหลายประเทศมารวมเข้าด้วยกัน อาทิ เลนส์ จาก SONY ประเทศญี่ปุ่น, ชิปเซ็ต AI จากประเทศอิสราเอล เป็นต้น

CCTV ย่อมาจากคำว่า Closed-Circuit Television ซึ่งแปลว่า โทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งจะเป็นชื่อที่เป็นทางการของกล้องวงจรปิดที่ทุกคนเรียกกันในทุกวันนี้

กล้องของทางจาร์ตันจะสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารเกือบทุกรุ่น ซึ่งจะแตกต่างกันที่ความเหมาะสมของรูปทรงของตัวกล้อง เช่น กล้องทรงกระบอก เหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกเพื่อทำให้เห็นอุปกรณ์ได้ชัด สามารถป้องกันการก่อเหตุได้ หรือ กล้องทรงโดม เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคารเพื่อความสวยงาม

กรณีกล้อง IP Camera แบบมีสาย
1. อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่จ่ายให้กับกล้องเกิดข้อบกพร่อง
2. ขั้วต่อหลวมหรือการเชื่อมต่อสายเคเบิลผิด ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อสายเคเบิลระหว่าง NVR กับกล้องวงจรปิด
3. สวิตช์ PoE ชำรุด กล้อง IP อาจไม่ได้รับการจ่ายไฟที่เพียงพอจากสวิตช์ PoE
4. สวิตช์ PoE จ่ายไฟไม่เพียงพอ ทางลูกค้าต้องใช้สวิตช์ PoE ที่สามารถรองรับกระแสไฟที่กล้อง
ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น กล้อง PTZ ต้องใช้กระแสไฟที่สูงกว่ากล้องปกติ
5. การเดินสายเคเบิลยาวเกินมาตรฐานกว่าที่อุปกรณ์จะรองรับได้
กรณีกล้อง IP Camera แบบไร้สาย
1. อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่จ่ายให้กับกล้องเกิดข้อบกพร่อง
2. ระยะทางระหว่างจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดและเราเตอร์ Wi-Fi ควรอยู่ห่างกันในระยะที่กำหนด
(ไม่เกิน 50 เมตร แบบไม่มีสิ่งกีดขวาง)
3. สัญญาณ Wi-Fi ไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่ติดตั้งกล้องของคุณ
4. สัญญาณ Wi-Fi ถูกใช้โดยหลายอุปกรณ์มากเกินไปหรือสัญญาณไม่เสถียร

กล้องวงจรปิดของทาง JARTON ใช้วัสดุและการประกอบระดับ IP67 ซึ่งกันฝุ่นและกันน้ำได้แบบสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม กล้องเหล่านี้สามารถทนต่อลม ฝน ฝุ่นละออง ความร้อนและอื่นๆ ซึ่งที่กล่าวมาทำให้ตัวกล้องไม่มีความจำเป็นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ก็สามารถใช้งานได้ยาวนานได้

กล้องวงจรปิด JARTON CCTV สามารถดูภาพผ่าน Mobile app (JARTON CCTV) ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยระบบกล่องบันทึก (NVR) จะต้องทำการเชื่อมต่อ Internet ที่มีอยู่เดิมด้วย แต่ถ้าสถานที่ติดตั้งระบบนั้นไม่มี Internet ก็จะไม่สามารถดูภาพได้ ต้องทำการดูผ่านตัวอุปกรณ์ต้นทางเท่านั้น

เทคโนโลยีเครื่องบันทึกโดยปกติแล้วจะมีการทำงานที่เรียกว่า Over Write หมายถึง ถ้ามีการบันทึกข้อมูลเต็ม จะมีการบันทึกข้อมูลใหม่ทับข้อมูลเดิมไปเรื่อยๆ โดยรูปแบบการทำงานเหมือนกับ ‘งูกินหาง’ เช่น สามารถบันทึกได้ 7 วัน ข้อมูลที่บันทึกใหม่ในวันที่8 ก็จะบันทึกข้อมูลทับข้อมูลของวันที่1 เป็นต้น เพราะฉะนั้น ถ้าหากมีข้อมูลสำคัญที่ต้องเก็บไว้เราต้องรีบถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องบันทึกออกมาก่อนที่ข้อมูลจะถูกบันทึกทับ ถ้าหากปล่อยให้เครื่องบันทึกข้อมูลซ้ำแล้ว เราจะไม่สามารถกู้ข้อมูลที่ถูกทับคืนกลับมาได้

ทาง JARTON จะทำการติดตั้งตามจุดที่ลูกค้าได้กำหนดไว้ครั้งแรก และหลังจากติดตั้งแล้ว ถ้าต้องการย้ายจุดติดตั้งหลังจากติดตั้งเรียบร้อบแล้ว จะมีค่าบริการสำหรับการย้ายจุดติดตั้ง (ค่าบริการ ตามปริมาณงานจริง)

กรณีกล้อง IP Camera แบบมีสาย
สามารถเดินสาย UTP และสายแลนจากตัวกล่องบันทึกไปยังตัวกล้องปลายทางได้ทันที โดยตัวกล่องบันทึกจะมีเทคโนโลยี PoE ซึ่งทำการจ่ายไฟผ่านสายแลนไปยังตัวกล้องได้
กรณีกล้อง IP Camera แบบไร้สาย
ต้องทำการเพิ่มเต้าปลั๊กไฟ เพื่อจ่ายไฟให้กล้องในจุดที่ต้องการจะติดตั้งหรือใช้กล้องแบบใช้แผง Solar Cell ของทาง JARTON ได้ ซึ่งกล้องชนิดนี้ไม่ต้องทำการเดินสายไฟใดๆทั้งสิ้น จะใช้และเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้

สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกบ้าน โดยส่วนใหญ่จะทำการติดตั้งภายนอก รอบๆบ้านเพื่อใช้รักษาความปลอดภัยโดยรอบบริเวณบ้าน และยังสามารถใช้กล้อง Smart Home ต่างๆของทาง JARTON ที่สามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย เพื่อทำการดูเหตุการณ์ภายในบ้านในจุดต่างๆที่ต้องการดู

ต้องทราบก่อนว่าต้องการติดกล้องวงจรปิดกี่จุด และตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ กล้องวงจรปิดของเราลูกค้าสามารถนำไปติดตั้งได้เองง่ายๆ โดยที่เราสามารถให้คำแนะนำและมีคู่มือติดตั้งและการใช้งานได้ตั้งแต่ต้นจนจบดูออนไลน์ได้ทุกที่ ฟรี!

Concept Design มีความจำเป็นและสำคัญมาก เพื่อให้การเลือกสรร Product เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์ของลูกค้า จำเป็นจะต้องออกแบบเฉพาะลูกค้าในแต่ล่ะราย
ส่วนนี้เป็นขั้นตอนแรกของการเสนองาน

Owner ของโปรเจคนั้นๆจะต้องเชิญ Supplier-Vendor มาประชุมพร้อมกันเพื่อรับ Scope งานแล้วกลับไปทำ Present Project โดยจะต้องครอบคลุม รายละเอียดดังนี้
1. Concept Design
2. TOR
3. BOQ
4. Budget
5. Installation Schedule
6. After sale service

Analog Camera เป็นระบบที่ใช้งานมากกว่า 50 ปี ปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่ด้วยคุณสมบัติเด่นคือ กล้องราคาถูก แต่เมื่อพิจารณาองค์รวมเทียบกับค่าแรง + อุปกรณ์ติดตั้งแล้ว ราคารวมต่อกล้องสูง

Network IP Camera เป็นกล้องที่คิดค้นผลิตออกตลาดมาประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมา และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคขึ้นเรื่อยๆ ด้วยข้อเด่นที่มีความคมชัดสูงตั้งแต่ 2 ล้านพิกเซลจนไปถึง 4K (8 ล้านพิกเซล และสามารถขยายระบบได้ไม่จำกัด (ถ้ามีงานเพิ่มเติมในเฟสถัดๆไป), ไม่ต้องเดินสายใหม่ทั้งหมดเพียงแค่เพิ่มสายแลน (UTP) เฉพาะจากกล้องมาที่ Switch ในแต่ล่ะโซน และมีฟังก์ชัน AI ช่วยตรวจจับและวิเคราะเหตุการณ์ต่างๆได้อัตโนมัติ

กล้องวงจรปิดที่เหมาะสำหรับการใช้งานในที่มืดหรือแสงน้อย คือ กล้องวงจรปิดที่มีอินฟาเรดในตัว ด้วยแสงจากหลอดอินฟราเรด ทำให้กล้องสามารถจับภาพได้แม้ในที่มืดสนิท ทาง JARTON CCTV จะมีทั้งเทคโนโลยี Starlight+ ซึ่งสามารถทำให้กล้องยังแสดงภาพสีแม้ในที่ที่มีแสงน้อยได้ และ ถ้าในที่มืดสนิทก็จะมีอินฟาเรดฉายออกมาเพื่อให้สามารถมองเห็นภาพได้ (ภาพตัดเป็นขาว ดำและมีแสงอินฟาเรดช่วยเรื่องการแสดงภาพในที่มืด)

กล้องวงจรปิด Commercial (JARTON CCTV) รับประกัน 2 ปี
กล้องวงจรปิด Smart Home (JARTON HOME) รับประกัน 1 ปี

- รับประกันค่าบริการ 1 ปี หากมีปัญหา ทีมช่างเข้าดูหน้างานภายใน 48 ชม.
- เซตออนไลน์ผ่านมือถือ/แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ ฟรี!
- บริการให้คำปรึกษา ฟรี! ตลอดการใช้งาน ผ่านช่องทางด้านล่าง
- Line OA: @Jartonservice (มี@ด้านหน้า)
- Website: https://www.Jarton.co.th
- Facebook: https://www.facebook.com/Jartongroup

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด Head Office: 222 อาคารจึงกานต์กุล ถนน พระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

สินค้าทำจากสเตนเลส เกรด 304

ระบบบลูทูธ (ผ่าน App JARTON Lock / Rent), สแกนลายนิ้วมือ, บัตรมายแฟร์ รองรับบัตร BTS/ 7-11, รหัสผ่าน, กุญแจ

ระบบกันรอยเดียวกับระบบรถยนต์ หรือสินค้าทั่วไป หากมีของมีคมการขีดหรือข่วน ก็จะเกิดรอยได้ปกติ

ด้วยเทคโนโลยีการฉีดสีด้วยระบบไฟฟ้าสถิตย์ ทำให้สีติดทนแม้วัตดุจำทำการสเตนเลส

4 สี ดำ / เทา / เงิน / ทอง

มีคู่มือการใช้งานแบบเป็นไฟล์ PDF และมีในกล่องสินค้าทุกครั้ง

ตรงด้านหน้าของอุปกรณ์หรือตำแหน่งโลโก้บริษัทจาร์ตัน เพียงแค่ดันไปด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะหลุดและไขกุญแจได้ ตัวล็อกจะล็อกด้วยแม่เหล็กเพียงด้านเดียว

เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด จะสามารถตรวจสอบได้จากมือถือ ผ่าน App JARTON Lock / Rent เสียงมอร์ทิสทำงานช้าลง และไฟสถานะกระพริบ

ไม่สามารถสร้างหรือลบรหัส แบบแมนนวลได้

เพียงแค่ลูกค้าโหลด App JARTON Lock ผ่าน Google Play หรือ Apple Store ก็สามารถใช้งานเชื่อมกับอุปกรณ์ได้

รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องหลักได้เพียง 1 เครื่องและส่งให้ผู้อื่นร่วมใช้งานได้ไม่จำกัด

แนะนำหากต้องการให้ผู้อื่นร่วมใช้งานผ่านระบบบลูทธ ต้องสมัครสมาชิกก่อนและนำชื่อสมาชิกมาเป็นตัวใช้ส่งข้อมูล ด้วยเลือกไปที่เมนู Send Ekeys และเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ

ไม่่ต้องสมัครสมาชิก เพียงแค่ผู้ดูแล เลือกไปที่เมนู Generate และเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ รหัสจะปรากฏและให้ใช้งานเป็นแบบสุ่ม

นิ้วมือสูงสุด 200 ลายนิ้วมือ

ส่งคู่มือการใช้งานให้ไป มีรายละเอียดบอกทั้งการติดตั้ง การโหลด การใช้งาน และการลบอุปกรณ์ออก

สามารถเลือกสร้างเองได้ ที่เมนู Settings - Basic - Admin Passcode (เมนูจะปรากฏเฉพาะเครื่องผู้ดูแลเท่านั้น)

สามารถย้ายไปใช้งานได้ เพียงแค่เลือกล็อกอินไอดีเดิม และยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน

ทุกๆเมนูไม่สามถใช้งานได้จากนอกระยะ ยกเว้นแค่ Send Ekeys กับ Generate ที่สามารถจัดการสร้างจากที่ไหนก็ได้บนโลก

1. JARTON Lock เหมาะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานเพียงแค่ไม่กี่อุปกรณ์ บริษัทจัดการใกล้เครื่องดิจิตอลได้ไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางไปหาตัวเครื่อง / ใช้งานเองอยู่แล้วปกติทุกวัน / ประเภทบ้านพัก สำนักงาน คอนโด
2. JARTON Rent เหมาะสำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบโรงแรม มีการเช็คอิน เช็คเอ้าท์ ดูข้อมูลการเข้าพัก บริหารพนักงานในองค์กร มีหรือไม่มีพนักงานต้อนรับก็ได้ / ไม่ได้ใช้งานห้องนั้น แต่ปล่อยเช่าให้ผู้อื่นร่วมใช้งาน
3. ประเภทโรงแรม รีสอร์ท ห้องปล่อยเช่า รายวัน/รายเดือน ห้องไม่เยอะและไม่ต้องระบบมากมาย

ทำได้ เพียงแค่ซื้ออุปกรณ์เสริม 131073 Wi-Fi Gateway และเลือกเปิดที่เมนู Settinge - Unlock Remotely ที่มีไอคอนปรากฏด้านหน้าเมนู

ตรงด้านหน้าของอุปกรณ์หรือตำแหน่งโลโก้บริษัทจาร์ตัน เพียงแค่ดันไปด้านใดด้านหนึ่ง ใช้พาวเวอร์แบตและสายUSB Type B กระตุ้นได้เลยและยืนยันรหัสเข้าใช้งานได้ปกติ

แนะนำเป็นถ่านอัลคาไลน์ AAA 4 ก้อน เพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

สามารถใช้กุญแจไขเข้าบ้านได้ปกติ แต่หากลืมกุญแจ แนะนำให้เลือกกระตุ้นแบตผ่าน USB

ได้ เพียงแค่เปิดฝาตรงช่องใส่ถ่านด้านในห้อง และนำของแหลมจิ้มปุ่มตรงระหว่างแบตเตอรี่ และกด 0 0 0 ตามด้วย #

สามารถติดต่อพนักงานขายได้โดยตรง หรือ โทรติดต่อ 09-3030-5000

ไม่แนะนำให้นำไปปั้มที่ร้าน เนื่องจากกุญแจระบบอาจจะไม่ดี เพียงแค่จดชื่อที่อยู่

ระบบดิจิตอลไม่ได้ใช้งานไฟบ้าน ใช้พลังงานจากถ่านอัลคาไลน์ อยู่ได้นาน 18 เดือน แต่แนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ 1 ปี หากแบตหมดตัวล็อกก็ไม่คลาย ยังล็อกให้อยู่

ใช้งานผ่านเว็บได้ โดยเข้าไปที่ www.jartonlock.com / www.jartonrent.com

ได้โดยไปที่เมนู ด้านซ้ายเลือก Settings - Transfer Lock - เลือกชุดล็อคที่ต้องการ - next - เลือก Personal แล้วใส่ Account ที่ต้องการย้ายไป

กลับด้านทั้งซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย ดันเข้าหรือดึงออก (แต่เมื่อเซลล์หรือพนักงานขายเปิดบิลเอกสารต้องระบุมือจับให้แน่ชัด)

ไม่สามารถติดภายนอกที่ไม่มีกันสาด กันแดด สินค้าไม่แนะนำให้ติดในพื้นที่ ที่โดนฝน หรือแดด เพราะอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

ประตูไม้ / ประตูวงกบอลูมิเนียม (ความหนาขึ้นอยู่กับหน้างานมีพื้นที่เท่าไร ให้แนะนำลูกค้าวัดหน้าอลู และส่งมาให้ดูเพื่อเช็คประตู)

รองรับประตูบานเลื่อน (แต่ต้องเลือกรหัสให้ตรงกับประเภทสินค้า)

ไม่แนะนำให้้ติด เนื่องจากดิจิตอลขนาดเล็กกว่ารูที่เคยติดอุปกรณ์อื่นอยู่ หากต้องการติดจะมีค่าแผ่นเพลทเพิ่มเติม

มาตราฐาน 1 ปี กรุงเทพและปริมณฑล แต่โปรโมชั่นตอนนี้คือ 2 ปี พร้อมติดตั้งและสอนการใช้งาน (นอกระยะเก็บค่าเดินทางและที่พักทีมช่าง)

09-3030-5000 สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน

สาย N คือสายที่ไม่มีไฟสังเกตวายจะเป็นสีฟ้า

โวลท์ (volt หรือ V) คือ หน่วยที่ใช้เรียกเพื่อบอกขนาดของแรงดันไฟฟ้าในบ้าน อาทิ 220 V

แอมแปร์หรือแอมป์ (ampere หรือ A) คือ หน่วยที่ใช้เรียกสำหรับบอกปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำ

(watt หรือ W) คือ หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า หลอดไฟ

ส่วนใหญ่ที่ผลิตออกมาจำหน่ายมี 3 โทนสีด้วยกัน ได้แก่ Day Light, Warm White และ Cool White

ดูที่สวิตธ์ 1 ดับ ให้ลูกค้าเปิดดูสวิตธ์ไฟ ว่ามีกี่เส้นถ้ามี 2 เส้น แสดงว่าไม่มีสาย N ถ้ามีสาย 3 เส้น แสดงว่ามีสาย N

ต่อเส้นที่มีไฟเข้าที่ L ส่วนเส้นที่ไม่มีไฟเข้า L1 เรียกว่าสายดับสายนี้ออกจากสวิซ์จะวิ่งไปหา โคมไฟ

เนื่องจากโดยปกติสวิตซ์ส่วนใหญ่ที่ติดตั้งสาย N จะไม่ดึงลงไม่ในตัวสวิตซ์ลูกค้าต้องดึงสาย N ลงมาใหม่เอง

ลองให้ลูกค้ากดสวิตซ์ดูถ้าไฟไม่ขึ้นโชร์ให้ลูกค้าลองเช็คดูสายว่าหลุดไหม ถ้าปกติก็ลองไปเช็คที่ตัวเบรคเกอร์ดู

คือสวิตช์ที่ใช้ควบคุมดวงไฟจากจุดที่ควบคุม 2 แห่ง การใช้งานจะใช้สวิตช์ 2 ตัว เพื่อเปิดปิด หลอดไฟเพียงจุดเดียว

แนะนำให้ลูกค้าถ้าเดินเกาะผนังให้ใช่สาย VAF ถ้าเดินร้อยท่อ ให้ใช่สาย IEC01

เบื่องต้นแนะนำให้ใช่สายขนาด ถ้า CB 16A ใช่สายเบอร์ 2.5 CB 20A ใช่สายเบอร์ 4

จำเป็นเพื่อป้องกันการเกิดไฟรั่ว

ปลั๊กพ่วงแต่ละรุ่นมีขีดความสามารถในการทนต่อกระแสไฟฟ้าไม่เท่ากัน

สายดินเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องมีไว้ป้องกันไฟดูด ส่วนเครื่องตัดไฟรั่วมีหน้าที่ตัดกระแสไฟรั่วก่อนที่จะเป็นอันตรายกับมนุษย์

สายไฟที่ได้มาตรฐานจะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า15-20 ปี

ตัดกระแสไฟรั่ว

ต้องเอาสาย N เข้าด้วย