จัดห้องถูกทิศ พิชิตพลังงาน

 

เหนือ : แสงดี ไม่ร้อน ลมหนาว

เหมาะเป็น : ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร ห้องทำงาน

 

ตะวันออกเฉียงเหนือ : แสงดี ไม่ร้อน ลมหนาว

เหมาะเป็น : ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องทานอาหาร ห้องนอน ห้องทำงาน

 

ตะวันตกเฉียงเหนือ : แดดเยอะ ปลายลม

เหมาะเป็น : ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องเก็บของ

 

ตะวันออก : แดดเช้า บ่ายไม่ร้อน

เหมาะเป็น : ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องทานอาหาร ห้องทำงาน

 

ตะวันตก : แดดแรง ร้อนจัด

เหมาะเป็น : ห้องน้ำ ห้องเก็บของ

 

ใต้ : แดดเยอะ ลมฤดูร้อน

เหมาะเป็น : ห้องน้ำ ห้องทานอาหาร ห้องเก็บของ

 

ตะวันออกเฉียงใต้ : แดดนิดหน่อย

เหมาะเป็น : ห้องนอน ห้องทานอาหาร

 

ตะวันตกเฉียงใต้ : แดดแรง ร้อนจัด

เหมาะเป็น : ห้องน้ำ ห้องเก็บของ

อ้างอิง :

https://www.hunsa.com/threads/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.318045/

https://decor.mthai.com/home-idea/tips-home-idea/51335.html