นายธีธัช จึงกานต์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกอุปกรณ์ประตูครบวงจร ภายใต้แบรนด์ JARTON และผู้นำเข้าแบรนด์ Schlage, Briton, Fusion, Von Duprin ต้อนรับ Mr.Hans Tensby กรรมการบริษัท Beslags-Grossisten พร้อมด้วยนายองอาจ พัฒนจินดา ที่ปรึกษาฝ่ายการค้าสถานทูตสวีเดน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจ