ทำไม..สิ่งนี้
ดีต่อ “ผู้สูงอายุ”

ครบ 60 ปี

เกษียณอายุ

ใครก็อยากหนุ่ม - สาว อยู่ตลอด แต่ “สังขาร” เป็นเรื่องที่ STOP ไม่ได้

“คนไทย” อายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น มีอัตราการเกิดและการตายลดลง กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ย้อนกลับไปในปี 2493 จำนวนประชากรโลกที่มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่า มีเพียง 8% เท่านั้น

กลับมาที่ปัจจุบัน ข้อมูลสมมุติฐานขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่า จำนวนประชากรอายุมากกว่า 65 ปีในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 10.5% ของประชากรทั้งหมดในปี 2558 เป็น 13% ในปี 2563 เป็น 19.5% ในปี 2573 และเป็น 25.9% ในปี 2583

ขณะที่รายงานการคาดประมาณประชากรประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า ประชากรของไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 66.5 ล้านคน ในปี 2563 สูงสุดที่ 67.2 ล้านคน ในปี 2571 หลังจากนั้นจำนวนประชากรจะเริ่มติดลบในอัตรา 0.2% ต่อปี และคาดว่าในปี 2583 จะมีประชากรทั้งหมดประมาณ 65.4 ล้านคน

ในส่วนของ “ประชากรสูงวัย” ในปีนี้ ประเทศไทยจะมีจำนวน 12.6 ล้านคนจากจำนวนประชากรรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 19.1 และคาดว่าในปีหน้า ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) หรือมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด

รัฐบาลกำหนดให้ “ผู้สูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ เราก็ควรให้ความสำคัญกับ “ผู้สูงอายุ” ในครอบครัวเช่นกัน

          นอกจาก “อายุ” ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดว่าเป็นผู้สูงวัยแล้ว ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายส่วน เช่น การมองเห็นลดลง ความจำเสื่อมลง การเคลื่อนไหวได้น้อยลง - ช้าลง มีความเสื่อมการถดถอยของร่างกาย รวมทั้งจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นผลให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ลดลง

ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิด “อุบัติเหตุ” บ่อยๆ

การบาดเจ็บที่พบบ่อยในผู้สูงอายุอันดับต้นๆ ก็คือ “การพลัดตกหกล้ม” จากข้อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) พบว่า ปี 2562 มีผู้สูงอายุบาดเจ็บด้วยสาเหตุ “พลัดตกหกล้ม” ถึง 24,364 ราย

ผู้สูงอายุลื่นล้มใน “ห้องน้ำ” กว่า 31%

          ห้องน้ำถือเป็นพื้นที่สำคัญ เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มมากที่สุดภายในบ้าน และสามารถเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติเหตุบริเวณอ่างล้างหน้าและพื้นห้องน้ำ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วมักมีโรคหรือปัญหาแทรกซ้อนตามมา ทำให้มีความยุ่งยากในการรักษา ต้องพักฟื้นนาน บางรายเกิดอาการแทรกซ้อน หรืออาจมีโอกาสลื่นล้มศีรษะฟาดกับพื้นเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

อุปกรณ์ช่วยป้องกันผู้สูงอายุลื่นล้มในห้องน้ำ

ด้วยอายุที่มากขึ้นผู้สูงวัยอาจเกิดการสูญเสียการทรงตัว ภายในห้องน้ำจึงควรมีอุปกรณ์เสริมที่ช่วยในการทรงตัว

- ราวมือจับผู้สูงอายุ จากจาร์ตัน กระชับมือ แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดีสำหรับการเหนี่ยวตัวลุกหรือพยุงตัว สามารถเลือกติดตั้งในบริเวณต่างๆ เช่น บริเวณอ่างล้างหน้า โถสุขภัณฑ์ เพื่อช่วยผ่อนแรงในการลุกนั่ง ทำกิจวัตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

- ที่นั่งอาบน้ำ ผู้สูงอายุยืนอาบน้ำนานๆ อาจเมื่อยขา ปวดข้อเข่า หรือหน้ามืดได้ จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการอาบน้ำจากจาร์ตัน เพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้สูงอายุอาบน้ำได้อย่างสบายใจไร้กังวล

“ความปลอดภัย” ของผู้สูงอายุ คือสิ่งที่ “จาร์ตัน” ให้ความสำคัญ

“ผู้สูงอายุ” ในครอบครัวคือบุคคลอันเป็นที่รัก เราควรเอาใจใส่ให้มาก นอกจากการดูแลสุขภาพของท่านแล้ว การทำให้บ้านมีความ “ปลอดภัย” จากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

อ้างอิง :

http://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/275

https://workpointtoday.com/30-3/

http://www.investerest.co/economy/aged-society/

https://www.komchadluek.net/news/scoop/411272

https://www.thairath.co.th/news/business/1750931

https://www.ryt9.com/s/prg/3082143

https://www.terrabkk.com/articles/105659/8-%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2

https://www.posttoday.com/social/general/611715

https://gnews.apps.go.th/news?news=53662

https://www.honestdocs.co/accidents-in-the-elderly

https://www.thebangkokinsight.com/219311/