ทีมงาน Jarton ขอขอบคุณ ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ที่มาเยี่ยมชมอุปกรณ์ กุญแจดิจิตอล และระบบสำหรับอาคารครบวงจร
ที่บูธJARTON ในงาน K SME ที่ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่เมื่อเร็วๆนี้