ขอขอบคุณ พบอ. รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์ Chula UDC และ ท่านธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่เปิดโอกาสให้มาร่วมงานนี้ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาสินค้าสำหรับผู้สูงอายุต่อไป