ระบบที่จอดรถอัจฉริยะ ( Carpark solution ) ในเบื้องต้นระบบนี้เราคงจะทราบกันว่า เป็นระบบเพื่อการจัดการบริหารลานจอดรถ ให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีการคัดแยกประเภทให้รถยนต์ของสมาชิก ( Member ) ต้องทำให้ผ่านเข้ามาโดยใช้การนำบัตรประจำตัวพนักงานมาทาบกับกับเครื่องทาบบัตร
เพื่อส่งให้ ไม้กั้นรถ ยกขึ้นอัตโนมัติ หรือสมาชิกอาจใช้บัตรแบบมีแบตเตอรี่ในตัวรูปร่างเป็นแบบเดียวกับ ตัว Active RFID ของ Easy Pass หรือ
ขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถให้ไม้กั้นยกขึ้น เมื่อเข้ามาใกล้ 5-15 เมตร ทำให้ผ่านไม้กั้นรถยนต์ไปได้รวดเร็ว-สะดวกกว่า และเครื่องอ่านบัตรระยะ
ไกล มีการบันทึกเวลา และป้ายทะเบียนรถ โดยไม้กั้นจะเปิดโดยอัตโนมัติ เพราะไม่คิดค่าจอดรถ

ส่วน Vistor หรือผู้มาจอดรถเป็นครั้งคราว การผ่านไม้กั้นฯลำบากกว่า โดยต้องมีเครื่องจ่ายบัตร RFID หรือเครื่องจ่ายสลิป ในกรณีไม้ต้องใช้ยามตอน
ขาเข้า แต่ถ้าใช้ยามก็ให้ยามจ่ายบัตรให้โดยตรง ก่อนจ่ายบัตรยามจะทาบบัตร กับเครื่องอ่านบัตร เพื่อบันทึกเวลาเข้า ซึ่งปกติตอนบันทึกเวลา โดย
เครื่องผ่านระยะไกล หรือใกล้กล้องวงจรปิด จะบันทึกป้ายทะเบียนรถ และจำนวนเงินค่าจอดรถ เมื่อได้รับการชำระเงินแล้ว ก็เปิดไม้กั้นให้รถผ่านไป
ได้. ระบบสลิป ยังมีจุดให้ รปภ.โกงเงินได้ ระบบบัตร RFID จะแก้ปัญหาคอรัปชั่นได้ดีกว่า
(สนใจสินค้าคลิกที่นี่)