ท่านปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ และท่านทูตพาณิชย์ ท่านจิรวุฒิ สุวรรณอาจ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ JARTON และชื่นชมสินค้านวัตกรรมสำหรับอาคาร งานปีนี้คึกคักมาก